Dietní intervence u civilizačních chorob

Dietní intervence jsou určeny pro všechny pacienty s chorobami oběhové soustavy, diabetem, dnou, atp. Všechna tato onemocnění se řadí mezi tzv. civilizační choroby, u kterých je možné změnou režimových opatření docílit zlepšení zdravotního stavu.

Změna jídelníčku po dobu třech měsíců by měla vždy zahajovat léčbu všech těchto onemocnění.

Tříměsíční dietoterapie (léčba výživou) většinou vede k upravení krevních testů do normy nebo alespoň k jejich  významnému zlepšení.

 

Máte zájem?

Kontaktujte nás